10/17/2008

Две кратки

1. Цитат на деня:

"Genre science fiction is dying. The genrefication of speculative fiction is dying. Long live non-genre speculative fiction! The genrefication of fiction itself is dying and good riddance. Long live the fictions of Prome-theuses Unbound!"

- Норман Спинрад

2. Починал е Барингтън Дж. Бейли. Отиде си един от най-интересните и неизвестни на българския читател британски писатели. Мир на праха му.

LocusNo comments: